Les quotes hipotecàries

Les quotes hipotecàries

Les quotes hipotecàries

Les quotes hipotecàries a Espanya només comencessin a baixar amb l'Euríbor d'abril 2024.

Aquest és l'horitzó que dibuixen els analistes que esperen que a partir d'ara comenci a estabilitzar-se i moderar-se l'índex que s'usa per a calcular l'import mensual de les hipoteques. Aquest dilluns es va confirmar el tancament de l'Euríbor del mes de juny en el 4,15%, un nivell no vist en 15 anys, així ho informa avui el periòdic La Vanguardia.

Això significa que les revisions que es duguin a terme fins a març seran a l'alça malgrat que és probable que s'estabilitzi l'índex. La raó és que el canvi de quota es realitza en comparació amb l'Euríbor de 12 mesos enrere. I en el 2022 estava molt per sota del nivell actual. Fa just un any el juliol del 2022, per exemple, era del 0,9% i el mes passat va estar per sobre del 4%. Per tant, no serà fins a abril pròxim quan s'espera una lleugera moderació de l'Euríbor fins al 3,70% l'índex se situarà per sota del nivell d'abril del 2022: 3,72%. I a partir d'aquest moment en les següents revisions també baixarà.

La pujada de l'Euríbor fins al 4,15% al juliol situa l'increment teòric de les quotes hipotecàries en uns 250 euros per a un préstec tipus de 150.000 euros a 30 anys amb un diferencial d'Euríbor més 0,5%. En realitat, els increments solen ser menors perquè moltes de les hipoteques ja estan bastant avançades en el seu període de repagament, la qual cosa redueix l'impacte de l'alça de l'Euríbor.

Vols Vendre una propietat?

Coneix el valor de mercat sol·licitant una avaluació gratuïta a Finques Santa Cristina SL