Zones de mercat residencial tensionat

Zones de mercat residencial tensionat

Zones de mercat residencial tensionat

Zones de mercat residencial tensionat

La situació del mercat immobiliari és una de les principals preocupacions per a molts ciutadans, especialment per als joves que busquen un habitatge de lloguer a preus assequibles. En aquest sentit, la recent declaració de zones de mercat residencial tensionat, publicada en el DOGC núm. 8942, és una mesura amb la qual el govern espera limitar l'augment excessiu dels preus dels lloguers en zones amb alta demanda. a la nostra zona de la Costa Brava, Baix Empordà , nomès quedarà afectada la població de Sant Feliu de Guíxols. Quedant alliberades les poblacions de Castell-Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro. 

 Malgrat això, molts experts en el mon immobiliàri creiem  que aquesta mesura no soluciona per si sola el problema de l'accés a l'habitatge, i que és necessari continuar explorant altres estratègies per a garantir que tothom tingui un lloc on viure. Una de les estratègies que no es pot demorar més   per a abordar aquest problema és l'augment de la construcció d'habitatges plurifamiliars de renda lliure i de protecció oficial, per això es necessari  disposar de  més sòl urbanitzable viables econòmicament. 

A més a més, també es pot fomentar el lloguer assequible amb polítiques que incentiven la inversió en habitatges de lloguer a preus més baixos per part de les empreses immobiliàries i els inversors privats. Això podria incloure desgravacions fiscals, subvencions o altres incentius per a facilitar la construcció d'habitatges de lloguer assequible.  Tanmateix, aquesta opció també té les seves limitacions, i alguns especialistes assenyalen que l'increment de l'oferta pot no ser suficient per a fer front a la demanda. Per això, molts defensen la necessitat de mesures complementàries, com ara la regulació de les plataformes de lloguer turístic o la promoció de polítiques de foment del lloguer assequible.

Vols Vendre una propietat?

Coneix el valor de mercat sol·licitant una avaluació gratuïta a Finques Santa Cristina SL