La situación de la de alquiler vivienda es totalmente insostenible

  • Inici
  • Blog
  • La situación de la de alquiler vivienda es totalmente insostenible

La situación de la de alquiler vivienda es totalmente insostenible

La situación de la de alquiler vivienda es totalmente insostenible

La situació de l'habitatge és totalment insostenible a Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols

Segons dades que publica el Diari de Girona extretes del portal immobiliari Idealista, a la província de Girona la disponibilitat d'habitatge de lloguer  ha disminuït més del 30% en relació a l'oferta existent l'any 2019.

Si ens centrem en la nostra població de Santa Cristina d'Aro l'oferta d'habitatge de lloguer és zero , i en la població veïna de Sant Feliu de Guíxols és pràcticament inexistent , la poca que hi ha és a preus inassumibles per a la majoria de persones demandants de lloguer.

Aquesta greu situació no pot ser oblidada per les administracions publiques, la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments de les nostres poblacions. En cap època recent de la nostra història, el poder disposar d'habitatge no havia estat un problema per a la població. No es pot incórrer en mes contradiccions, és una frivolitat de les administracions l'optar per polítiques de decreixement urbanístic i donar suport a unes certes campanyes de grups ecologistes que pressionen als ajuntaments per a no desenvolupar nous sòls.

La situació actual és totalment insostenible, s'ha de poder desenvolupar sòls que compactin els nuclis de població, com tendria que ser a Santa Cristina d'Aro. I caldrà estudiar formules que augmentant les densitats d'habitatges, o que l'administració redueixi les costoses càrregues urbanístiques per a aconseguir habitatge que s'adapti a la demanda de la mayoria de les persones. Cal actuar ja.

Vols Vendre una propietat?

Coneix el valor de mercat sol·licitant una avaluació gratuïta a Finques Santa Cristina SL