Habitatges de lloguer social

Habitatges de lloguer social

Habitatges de lloguer social

Habitatges de lloguer social 
Per a donar compliment a la promesa del Govern d'Espanya de facilitar un important nombre d'habitatges al lloguer social en els pròxims 20 anys, seria necessari posar en el mercat, és a dir construir uns 300.000 habitatges noves a l'any, realment per les característiques del mercat immobiliari espanyol és un objectiu que difícilment es podrà complir. En les zones on hi ha més necessitat de disposar d'habitatges, són les ciutats on hi ha mes escassetat de sòl disponible, i els sòls pendents de desenvolupar són econòmicament inviable, pels elevat costos del sòl i les despeses  d'urbanització i el nul rendiment que s'obté degut la baixa densitat d'habitatges a edificar.Aquesta problemàtica avui ve explicada per un estudi de ESADE publicat en un article a La Vanguardia 

Vols Vendre una propietat?

Coneix el valor de mercat sol·licitant una avaluació gratuïta a Finques Santa Cristina SL