Perspectiva evolució mercat immobiliari 2023

  • Inici
  • Blog
  • Perspectiva evolució mercat immobiliari 2023

Perspectiva evolució mercat immobiliari 2023

Perspectiva evolució mercat immobiliari 2023

Perspectiva i evolució del mercat immobiliari 2023

La perspectiva que contemplem des de Finques Santa Cristina s.l. per l'any vinent 2023, és que existeix una demanda latent molt forta que continuarà mantenint els preus durant l'any 2023. També cal tenir en compte que l'oferta d'habitatge en la zona de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro s'ha reduït en més d'un 40% respecte a l'any anterior, la qual cosa produeix un desequilibri molt elevat entre l'oferta i la demanda d'habitatge al producte immobiliari que s'ofereix. En particular la limitació de sòl finalista per a la construcció d'habitatge plurifamiliar de primera residencia, condiciona molt l'accès de les famílies a la compta de l'habitatge habitual, en tenir aquests sòls preus molt elevats, sumat als costos de l'edificació. El preu final d'un pis en les zones de Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols és inassumible per una elevada part de la població demandant d'habitatge.

Vols Vendre una propietat?

Coneix el valor de mercat sol·licitant una avaluació gratuïta a Finques Santa Cristina SL